Levering uit voorraad
Professionele kwaliteit
Goede service
Deskundig advies

Algemene voorwaarden


Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, onder de naam H4PN of railspot.nl met u afsluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via [email protected] of per post: Railspot.nl, Signaal 12, 1464 XA Purmerend.

U kan ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31(0)299 242010 . Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.


Artikel 1 - Producten
Wij verkopen professionele railspotverlichting en toebehoren.


Artikel 2 - Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice, SEOShop Payments verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor bestellingen vanaf 500 euro Excl. BTW voor onze rekening.


Artikel 3 - Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL of DHL verzorgt de distributie. Wanneer de bestelling is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code waarmee de bestelling is te volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan per e-mail of telefoon van op de hoogte. We garanderen dat de bestelling uiterlijk 7 dagen na bevestiging van je bestelling zal worden geleverd. Lukt dit door omstandigheden niet, dan kumt u ons verzoeken om (a) het aankoopbedrag dat terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) op te sturen.


Artikel 4 - Retour
U mag het product altijd binnen 14 dagen, na ontvangst, terugsturen . Dit kan na melding per e-mail op [email protected]. Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, dient u het product binnen 7 dagen naar ons op te sturen. Als wij het product in originele en onbeschadigde staat hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.

De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening en worden niet door ons vergoed. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt behouden, dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen uitgepakt en gebruikt worden voor zover dat nodig is om te bepalen of u het wilt houden.

Let op dat lange lengtes rail (2 meter, 3 meter, 4 meter) lastig retour te sturen zijn zonder hoge kosten te maken. wij zijn altijd bereid om met u mee te denken over een oplossing. Neem in dat geval contact met ons op.


Artikel 5 - Garantie

Nieuwe producten
De garantie wordt per product aangegeven. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn defect gaat, heeft u recht op reparatie of een vervangend product. U dient het defect per email ([email protected]) bij ons aan te melden en goed verpakt naar ons te sturen. Wij zorgen voor een verzendlabel waarmee u het artikel zonder kosten naar ons op kunt sturen. 

Wij zullen uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van het defecte artikel een oplossing bieden. Wanneer er geen vervangende producten zijn en reparatie niet mogelijk zullen wij contact met u opnemen voor een passende oplossing.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.


Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.


Artikel 8 - Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dit graag. Stuur de klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar [email protected]. Wij zullen de klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven dagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen twee dagen een bevestiging van de klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.


Artikel 9 - Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Holland bevoegd.

 

Artikel 10 - Levering op rekening

a. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

b. Zolang het eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

c. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

d. De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper. 

e. Na levering gaat het het risico over van verkoper naar koper. De koper is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de geleverde spullen.

Voornoemde onder a t/m e opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Tevreden klanten

Door vergaande service

Snelle levering

Uit eigen voorraad

Deskundig advies

Bel of mail ons

Eigen showroom

Bezoek ons in Purmerend

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.